[Čeština] ~DÚ~ Biblické postavy

Odpovědět
Uživatelský avatar
Destroyer
VCKLAN TEAM
Příspěvky: 812
Registrován: čtv 13. srp 2009 13:50:15
Bydliště: Praha 12
Kontaktovat uživatele:

Re: ČJ -- Biblické postavy

Příspěvek od Destroyer » stř 23. zář 2009 20:16:15

Zdroj: http://blogisek-ovsem.pise.cz/114691-ab ... ostav.html
dejte vybrat vše, CTRL+C a hoďte si to do wordu a upravte jak chcete ;)

A-Abraham, Izáka, D-David, J-Jonáš, K-Kain, Ábelem, N-Noe, S-Samson, Dalila

Kód: Vybrat vše

 A - Abrahám se narodil v Mezopotámii a ve věku 75 let se spolu s manželkou Sárou na pokyn Boha vydal ze země Kanaán, kterou Bůh slíbil jeho potomkům . Tady se Abrahámovi a Sářině služce Hagar narodil syn Izmael . Teprve ve věku 99 let se Abrahám s manželkou dočkal syna Izáka . Bůh chtěl vyzkoušet Abrahámovu oddanost a požadoval, aby tohoto syna obětoval na oltáři . Abrahám uposlechl, ale Bůh jej na poslední chvíli zastavil . Z Izáka pak vzešel izraelský národ, který zemi Kanaán osídlil . 
 B - Apoštol je ten, koho Ježíš Kristus vyslal, aby hlásal křesťanskou víru . Jedním z dvanácti apoštolů byl Bartoloměj, který uzdravil šílenou dceru arménského krále . Jako odměnu si vyžádal obrácení dvora na křesťanství . To se ovšem nelíbilo místním pohanským kněžím, kteří dosáhli toho, že Bartoloměj skončil mučednickou smrtí - podle legendy byl stažen z kůže a ukřižován . 
 D - Jedním z králů Izraele byl David, který v mládí svou chytrostí porazil obra Goliáše . V bibli se o něm můžeš dočíst jako o skvělém panovníkovi, básníkovi a hudebníkovi, který je autorem mnoha zpívaných modliteb a žalmů . David ovšem nebyl tak úplně dokonalý - dopustil se cizoložství s vdanou ženou, a dokonce i vraždy jejího manžela . 
 F - Apoštol Filip byl rybář, který se rozhodl následovat Ježíše Krista a kázat evangelium . Působil v Řecku a Malé Asii . Jednou jej chtěli přinutit, aby obětoval soše římského boha Marta . Ze sochy se vyplazil drak, jehož dech všechny kromě Filipa přiotrávil . Filip nechal na místě sochy postavit kříž, drakovi poručil, aby odešel, a začal všechny nemocné uzdravovat a křtít je . 
 I - Izmael byl Abrahámův prvorozený syn, který se však nenarodil jeho ženě Sáře, ale její služebné Hagar . Sára, která v té době neměla vlastní děti, to nesla těžce a nakonec Hagar i s malým Izmaelem vyhnala do pouště, kde putovali, dokud jim nedošla voda . Bůh je ale nenechal zahynout žízní a seslal jim anděla s vodou . Bůh prý také Izmaelovi slíbil, že z jeho krve vzejde veliký národ . Slib byl splněn, protože Židé i muslimové Izmaela považují za předka Arabů . 
 J - Ježíš Kristus, hlavní postava křesťanského náboženství, se podle legendy narodil v Betlémě . Jeho matkou byla Panna Maria, která otěhotněla z vůle Ducha svatého . V dospělosti se Ježíš v poušti Jordán setkal s hlasatelem pokání Janem Křtitelem . Nechal se od něj pokřtít na znamení odpuštění hříchů a začal působit jako kazatel . Porušoval přitom některé tradice, což se nelíbilo jak některým Židům, tak i římským vládcům Izraele . Ježíš byl proto zatčen a ukřižován pro rouhačství . Údajně pak vstal z mrtvých, ukázal se svým učedníkům a pak vstoupil na nebesa . 
 J - Jonáš je známý jako prorok, který se chtěl vyhnout Božímu příkazu a uprchl na moře . Vypukla obrovská bouře a námořníci poznali, že je to důsledek Božího hněvu a příčinou je neposlušný Jonáš . Ten se přiznal a požádal je, aby jej z lodi hodili do moře, že bouře zakrátko utichne . Námořníci to udělali, ale Jonáš nezahynul - spolkla jej velká ryba a po třech dnech Jonáše ze žaludku na příkaz Boha vyvrhla na pobřeží. 
 K - Nejstarším synem prvních lidí Adama a Evy byl podle biblické knihy Genesis Kain . Nebyl ale nijak kladnou postavou . Spolu se svým mladším bratrem Ábelem obětoval Bohu, který jeho oběť nepřijal, kdežto Ábelovu ano . Ze vzteku a žárlivosti pak Kain Ábela zabil . Bůh jej vyhnal a označil zvláštním znamením, aby jej nikdo nemohl zabít a bratrovrah Kain navěky trpěl jako štvanec . 
 M - Archanděl Michael vede síly dobra proti silám temnot . Obyvatele Nebe přivedl i k vítězství nad Satanem . Podle křesťanské tradice Michael navštíví v okamžiku smrti každého člověka a nabídne mu vykoupení . I duše hříšníka pak má šanci dostat se místo do pekla do nebe . K Michaelovým význačným skutkům patří také to, že zachránil proroka Daniela z jámy plné lvů . 

N - Bůh se jednoho dne rozhodl pomocí potopy vyhladit celé lidstvo, ve kterém viděl jen špatnost a zkaženost . Jediný, kdo měl uniknout, byl spravedlivý Noe . Bůh mu poručil, aby si postavil velkou loď - archu - a vzal na ni celou svou rodinu a také jeden pár od každého druhu zvířat . Potom, co voda odpadla, přistála archa na vrcholu hory a zvířata i lidé se mohli vrátit na zem . 
P - Apoštol Pavel se původně jmenoval Saul a byl římským občanem, který pronásledoval křesťany . Jednou byl oslepen silným světlem a z nebe uslyšel hlas, který říkal ,,Saule , proč mě pronásleduješ ? ´´ . Saul se v tu chvíli obrátil na křesťanskou víru a při křtu přijal jméno Pavel . Je autorem některých spisů, na jejichž základě vznikla část bible označovaná jako Nový zákon . 
 R - Archanděl Rafael je známý jako anděl léčitel a průvodce . Na Boží příkaz doprovázel v převleku za poutníka mladíka Tóbijáše, kterého slepý otec poslal pro peníze . Na cestě potkají dívku, které démon Asmodaj zahubil už sedm manželů . Rafael jej spoutal a dívku provdal za Tóbijáše . Po návratu odhalil svou totožnost a vrátil zrak Tóbijášovu otci . 
 S - Samson byl silák, kterého si Bůh vybral k tomu, aby osvobodil Izraelce z nadvlády Pelištejců . Samson jim způsoboval citelné ztráty až do chvíle, kdy se zamiloval do dívky jménem Dalila . Pelištejci ji uplatili, aby vyzvěděla tajemství Samsonovy síly . To se jí podařilo - Samson jí svěřil, že jeho síla spočívá v jeho vlasech, které si nikdy nestříhal . Když pak Samson usnul, ustřihla mu Dalila několik pramenů vlasů a oslabeného vydala do rukou Pelištejců . 
 Š - Král David měl syna jménem Šalamoun, který proslul svou moudrostí a chytrými rozhodnutími . Dodnes se proto můžeš setkat s výrazem Šalamounovo rozhodnutí . Za Šalamounovy vlády dosáhl Izrael nevídaného rozmachu, a dokonce si na celých 40 let mohl odpočinout od věčných válek, což bylo v biblických dobách něco výjimečného . 
 T - Tři králové se říká mudrcům, kteří podle bible s četnými dárky navštívili v Betlémě malého Ježíše Krista . Jmenovali se Kašpar, Melichar a Baltazar . Tato jména ale získali už ve středověku, kdy jim také lidé přisoudili jednotlivé dary : Kašpar měl Ježíšovi přinést zlato, Melichar kadidlo - vonnou látku, která se pálí v chrámech, a Baltazar léčivou pryskyřici myrhu . 
 Z - Svatý Zachariáš byl otcem Jana Křtitele - proroka, který křtil první křesťany včetně Ježíše Krista . Narození syna starému Zachariášovi zvěstoval archanděl Gabriel, kterému Zachariáš nevěřil a vyžádal si Boží znamení . Dostal je - oněměl, a poprvé znovu promluvil teprve až po narození malého Jana Křtitele . 

Moje verze ... není hotová asi tak 70% toho je

Kód: Vybrat vše

Abrahám se narodil v Mezopotámii a ve věku 75 let se spolu s manželkou Sárou na pokyn Boha vydal ze země Kanaán, kterou Bůh slíbil jeho potomkům. Tady se Abrahámovi a Sářině služce Hagar narodil syn Izmael. Teprve ve věku 99 let se Abrahám s manželkou dočkal syna Izáka. Bůh chtěl vyzkoušet Abrahámovu oddanost a požadoval, aby tohoto syna obětoval na oltáři. Abrahám uposlechl, ale Bůh jej na poslední chvíli zastavil. Z Izáka pak vzešel izraelský národ, který zemi Kanaán osídlil. 

Nejstarším synem prvních lidí Adama a Evy byl podle biblické knihy Genesis Kain. Nebyl ale nijak kladnou postavou. Spolu se svým mladším bratrem Ábelem obětoval Bohu, který jeho oběť nepřijal, kdežto Ábelovu ano. Ze vzteku a žárlivosti pak Kain Ábela zabil. Bůh jej vyhnal a označil zvláštním znamením, aby jej nikdo nemohl zabít a bratrovrah Kain navěky trpěl jako štvanec.  

Jedním z králů Izraele byl David, který v mládí svou chytrostí porazil obra Goliáše. V bibli se o něm můžeš dočíst jako o skvělém panovníkovi, básníkovi a hudebníkovi, který je autorem mnoha zpívaných modliteb a žalmů. David ovšem nebyl tak úplně dokonalý - dopustil se cizoložství s vdanou ženou, a dokonce i vraždy jejího manžela. 

Josef - byl biblický patriarcha, předposlední syn izraelského patriarchy Jákoba, první syn jeho milované ženy Ráchel. Jako jeden z Jákobových 12 synů byl předkem dvou izraelských kmenů, které vzešly z jeho dvou synů, z Manassese a Efraima, které mu porodila jeho egyptská manželka Asenat. Josef jako Jákobův druhý nejmladší syn a prvorozený jeho milované Ráchel byl otcem milován, a to na úkor svých bratří. Jejich vzájemná řevnivost přerostla nakonec do takových rozměrů, že se bratři pokusili Josefa zbavit a prodali ho do Egypta jako otroka. Josef se však v Egyptě, pod Boží ochranou, vypracoval na nejvyššího otroka v domě Potifarově. Když se zalíbil jeho ženě, pokusila se jej svést, na což Josef nepřistoupil. Ze msty Potifarova žena Josefa nařkla, že ji chtěl znásilnit, a Josef byl uvržen do vězení. Díky svému daru interpretace snů však za několik let správně vyložil sny svých spoluvězňů (královského kuchaře a číšníka) a později samotného faraona. Předpověděl sedm let úrodných a následujících sedm let bídy a byl proto pověřen jako nejvyšší správce Egypta, aby se postaral o přežití této země v dlouhé době neúrody. Dostává také nové jméno, Cáfnat Pacanéach, „Spasitel světa“. Když pak dolehl hlad i na Kenaán, kde žila jeho rodina, která jej považovala (kromě bratrů) za mrtvého a roztrhaného divou zvěří, odešli bratři nakoupit obilí do Egypta. Tam se setkali s Josefem, který vyzkoušel jejich povahu, a když se ujistil o jejich dobrém srdci a ochotě položit život jeden za druhého, dal se jim poznat. Bratři se smířili a celá rodina i s otcem Jákobem se přestěhovala do Egypta, do země Gošen v oblasti nilské delty.
Tento příběh kromě příhody o Josefovi a jeho bratřích vypráví o tom, ja se vlastně Hebrejci (budoucí Izraelité) dostali do Egypta, odkud pak vyšli o mnoho let později pod vedením Mojžíše.

Jonáš je známý jako prorok, který se chtěl vyhnout Božímu příkazu a uprchl na moře. Vypukla obrovská bouře a námořníci poznali, že je to důsledek Božího hněvu a příčinou je neposlušný Jonáš. Ten se přiznal a požádal je, aby jej z lodi hodili do moře, že bouře zakrátko utichne. Námořníci to udělali, ale Jonáš nezahynul - spolkla jej velká ryba a po třech dnech Jonáše ze žaludku na příkaz Boha vyvrhla na pobřeží. 

Noe - je starozákonní postava. Když se Bůh rozhodl vyhladit ze světa vše živé pro jeho špatnost a zkaženost, našel zalíbení ve spravedlivém Noemovi, kterému poručil, aby si postavil archu. Noe Boha uposlechl, a když přišla potopa, zachránil se v arše on i celá jeho rodina. Kromě toho dostal od Boha příkaz, aby v arše uložil všechny živočišné druhy, od každého jeden pár.
Po opadnutí potopy se archa zastavila na vrcholu hory, která bývá někdy identifikována s horou Ararat. Poté je Noe svědkem nové Boží smlouvy s veškerým tvorstvem, kdy Bůh slibuje, že už nikdy nesešle na zem potopu. Jako důkaz a znamení smlouvy má sloužit duha.
Podle biblické tradice je Noe také prvním člověkem, který začal pěstovat vinnou révu.
Mojžíš - jednou z nejvýznamnějších postav dějin izraelského národa a Starého zákona. Byl to náboženský a vojenský vůdce, vykladač zákona, kterému je tradičně připisováno autorství Tóry. Podle biblického vyprávění se narodil židovským rodičům v Egyptě, kde tehdy žil celý národ. Kvůli nařízení faraona – zabít všechny malé chlapce v Izraeli, byl také v ohrožení života, ale jeho rodiče, aby jej uchránili tohoto osudu, jej vložili do třtinové ošatky a pustili po vodě Nilu. Tam novorozence nalezla faraonova dcera, která jej přijala za svého. Jako kojná byl pro něj vybrána jeho skutečná matka (aniž by se to o ní vědělo). Když Mojžíš dospěl, hájil v jednom sporu hebrejského otroka a přitom zabil faraonova služebníka. Musel tedy utéci mimo Egypt. Tam se v Midjanu oženil se Siporou, dcerou midjánského kněze. V té době se mu v hořícím keři zjevil Bůh, aby jej poslal zpět do Egypta, kde měl vysvobodit svůj lid z egyptského otroctví a přivést jej do zaslíbené země. Při té příležitosti mu bylo zjeveno Boží jméno JHVH. Mojžíš se tedy vrátil do Egypta. Jeho jednání s faraonem však bylo neúspěšné, a tak Bůh skrze Mojžíše potrestal Egypt deseti ranami. Poslední z nich bylo vyhubení všech prvorozených, mezi zvířaty i mezi lidmi. Židé byli této zkázy uchráněni díky krvi obětovaného beránka. Do této doby a události se klade vznik velikonočních svátků. Poté faraon Izrael propustil. Když si to pak rozmyslel a začal Izraelce s Mojžíšem pronásledovat, nechal Bůh Mojžíše přejít napříč Rudým (resp. Rákosovým) mořem, zatímco Egypťané se v něm utopili. Poté Mojžíš provedl Izraelský lid pouští a po čtyřicetiletém putování jej přivedl do Moabu, kde zemřel. Po něm nastoupil jako vůdce Izraele Jozue, který lid převedl přes Jordán do zaslíbené země Kenaánu.

Samson byl silák, kterého si Bůh vybral k tomu, aby osvobodil Izraelce z nadvlády Pelištejců. Samson jim způsoboval citelné ztráty až do chvíle, kdy se zamiloval do dívky jménem Dalila. Pelištejci ji uplatili, aby vyzvěděla tajemství Samsonovy síly. To se jí podařilo - Samson jí svěřil, že jeho síla spočívá v jeho vlasech, které si nikdy nestříhal. Když pak Samson usnul, ustřihla mu Dalila několik pramenů vlasů a oslabeného vydala do rukou Pelištejců. 

---
Adam a Eva, Pilát pontský a Jidáše si budete muset sehnat ve škole/jinde :(
You're pro or you're a noob. That's life

Odpovědět